702 195 511

Novinka

2013

  • První postavená FVE na Ukrajině.
  • Projektová příprava a získání stavebního povolení pro průmyslový skleník 3 ha na pěstování rajčat – Kameničany (SR).
  • Projektová příprava a získání stavebního povolení na realizaci záměru Centrum strategických služeb NWT a.s., Zlín.
  • Vytvoření aplikací pro správu veřejných zakázek – Paveza a Eveza.
  • Kamerové systémy pro zdravotnická zařízení (telemedicína).
  • Výroba a prodej strun do 3D tiskáren.