702 195 511

Časté dotazy

Jak mám začít odebírat plyn/elektřinu od vaší společnosti?

Nejjednodušší cestou je registrace na našich webových stránkách – položka „Objednávka“. Po dokončení objednávky Vám do deseti dnů přijdou poštou dvě vyhotovení smlouvy k podpisu.

Další možností je vytisknout si prázdné formuláře smluv z našeho webu – položka „Dokumenty ke stažení“, které si vyplníte a zašlete e-mailem nebo poštou na naši korespondenční adresu tř. Tomáše Bati 269, Zlín 76001

Jakmile od Vás obdržíme poštou podepsanou smlouvu společně s požadovanými dokumenty, zahájíme potřebné kroky ke změně dodavatele. Plyn/elektřinu od nás začnete odebírat po uplynutí výpovědní lhůty předešlé smlouvy.

Platí se u vás nějaké vstupní poplatky? Na jakou dobu s vámi uzavírám smlouvu?

Žádné vstupní ani aktivační poplatky u nás neexistují. Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu/elektřiny s námi uzavíráte na jeden nebo dva roky s prodloužením na dobu neurčitou.

Jak dlouho trvá změna dodavatele energií?

Záleží, zda máte uzavřenou smlouvu se svým stávajícím dodavatelem na dobu určitou nebo neurčitou.

• U smluv na dobu neurčitou bývá zpravidla výpovědní lhůta 3 měsíce. Tato výpovědní lhůta se liší podle platných Všeobecných obchodních podmínek a uzavřené smlouvy s původním dodavatelem. Lhůta začíná plynout od prvního dne následujícího měsíce po podání výpovědi.
• Smlouva na dobu určitou je většinou uzavřena na 12 nebo 24 měsíců. Je důležité vědět, zda tato smlouva je s prolongací nebo končí uplynutím doby, na kterou je smlouva sjednána. Pokud je tato smlouva s prolongací, je nutné ji vypovědět podle podmínek stávajícího dodavatele, které jsou uvedeny na smlouvě nebo ve Všeobecných obchodních podmínkách. V případě smlouvy bez prolongace, není nutné podávat výpověď.

Datum zahájení odběru u naší společnosti musí plynule navazovat na ukončení smlouvy u stávajícího dodavatele. Informaci o datu ukončení stávající smlouvy nám prosím sdělte s dostatečným předstihem s ohledem na podmínky smlouvy. V případě již vypovězených smluv nám informaci sdělte alespoň 1 měsíc před požadovaným termínem zahájení dodávek od naší společnosti.

Smlouvy na dobu určitou mají vždy velmi specifické podmínky, které se často mezi jednotlivými dodavateli liší. Doporučujeme proto předem kontaktovat naše pracovníky nebo nám zaslat sken Vaší stávající smlouvy, ze které si podmínky výpovědi sami zjistíme.

Které položky výsledné ceny dodávky elektřiny a plynu je možné ovlivnit volbou dodavatele?

Zákazník má právo si zvolit libovolného dodavatele elektřiny a plynu a vybrat si podle svého uvážení nejvhodnější nabízený produkt s ohledem na charakter a množství své spotřeby.

Naopak distribuční platby se odvíjí od místa připojení, tj. podle příslušné distribuční společnosti, do jejíž sítě je odběrné místo připojeno. Distributora si tedy nelze vybrat. Převážná většina odběratelů v České republice je připojena do elektrické soustavy prostřednictvím regionálních distribučních společností ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s., nebo PREdistribuce a.s. Do plynárenské soustavy pak prostřednictvím regionálních distribučních společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s., nebo RWE GasNet, s.r.o.

Odběratel může tedy aktivně ovlivnit neregulovanou složku volbou dodavatele energií, zbytek tvoří regulovaná cena distribuce a ostatní regulované položky.

Co když dodavatel ukončí činnost? Zůstanu bez elektřiny/plynu?

Bez dodávek nikdy nezůstanete. I kdyby Váš dodavatel zkrachoval, máte ze zákona na dodavatele právo. V této situaci by Vám zajistil odběr tzv. „dodavatel poslední instance“. Jedná se o dominantního dodavatele na Vašem území, který Vám bude dodávat komoditu po dobu, než si vyberete nového dodavatele. Ceny dodavatele poslední instance stanovuje Energetický regulační úřad.

Musím si SIPO při změně dodavatele sám ukončit?

Nemusíte. Původní dodavatel si přestane platby strhávat, jakmile se stanete zákazníkem jiného dodavatele.

Potřebuji připojit elektřinu/plyn do nového objektu. Co k tomu potřebuji?

Pro nové připojení je potřeba uzavřít s naší společností Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu/elektřiny , dodat nám doklad o vztahu k nemovitosti, kopii revizní zprávy (u plynu včetně tlakové zkoušky a u distributora elektřiny PREdistribuce a.s. potřebujeme originál potvrzení o vydání revizní zprávy na příslušném formuláři) a Smlouvu o připojení k distribuční soustavě. Tuto Smlouvu můžeme vyřídit za Vás na základě plné moci, která je součástí Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu. Proces zahájení dodávky elektřiny/plynu trvá 30 kalendářních dní. Pro urychlení celého procesu nového připojení si můžete uzavřít Smlouvu o připojení k distribuční soustavě na kontaktním místě Vašeho distributora.

Kolik mě bude stát nové připojení elektřiny?

Cena nového připojení elektřiny se skládá ze dvou položek. První je cena za vyhotovení revizní zprávy a druhá je zaplacení poplatku za rezervaci příkonu.

Revizi provádí nezávislý certifikovaný technik. Konečná cena revize nelze přesně stanovit, jelikož cena je ovlivňována velikostí revidovaného objektu, technickým stavem objektu, atd. U bytu se cena revize pohybuje kolem 1000 – 2000 Kč, u většího domu pak cena může být až 3000 Kč.

Poplatek za rezervaci příkonu hradíte přímo distribuci po uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě. Výši tohoto poplatku ovlivňuje velikost hlavního jističe.

V případě jednofázového jističe zaplatíte za každý ampér 200 Kč. Za jistič o velikosti 1x25A tedy zaplatíte 5 000 Kč. U třífázového jističe zaplatíte za každý ampér 500 Kč. Za jistič velikosti 3x20A tak zaplatíte 10 000 Kč.

Cena za zřízení nového připojení elektřiny není ovlivněna dodavatelem, od kterého budete po připojení odebírat.